Inspectierapport

Op deze pagina kunt u alle inspectierapporten van kinderdagverblijf Sam & Kids inzien. Het inspectierapport bevat bevindingen die zijn vastgelegd na een inspectie door de GGD. De GGD controleert in hoeverre en op welke wijze de organisatie de wet- en regelgeving naleeft.
Klik hier voor het inspectierapport van Sam & Kids Egoliplein.

Klik hier voor het inspectierapport van Sam & Kids Geerdinkhof.