Oudercommissie

Vindt U het belangrijk dat uw kind goede kwaliteit opvang krijgt? De oudercommissie van kinderdagverblijf Sam & Kids vindt dit uitermate belangrijk en daarom willen wij de oudercommissie onder u aandacht brengen.

Als oudercommissie vertegenwoordigen wij de belangen van de ouders en kinderen van het kinderdagverblijf. Wij onderhouden contacten met ouders, wij overleggen met de houders en/of leidinggevende van kinderdagverblijf Sam & Kids en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de houders.

Kinderdagverblijf Sam & Kids vindt het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de opvang van uw kind(eren). Uw kinderen brengen immers een groot deel van de week door bij kinderdagverblijf Sam & Kids en neemt daarmee deel aan de opvoeding. Door uw betrokkenheid kan kinderdagverblijf Sam & Kids zich blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang bieden.

Wij, de leden van de oudercommissie, zullen ons kort voorstellen.

Lijkt het u interessant om lid te worden van de oudercommissie en zo uw steentje bij te dragen? Of wilt u graag eerst meer informatie? Stuur dan gerust een mail naar oudercommissie.samenkids@gmail.com.