Oudergesprekken

Kinderdagverblijf Sam & Kids vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen goed wordt gevolgd. We monitoren niet alleen hoe het met uw kind(eren) gaat, maar houden u ook op de hoogte. Zo wordt u minimaal twee keer per jaar uitgenodigd voor een oudergesprek, waarbij de pedagogisch medewerker de observaties toelicht. Naast een intakegesprek, mag u rekenen op een overgangsgesprek (als uw kind naar een andere groep of naar school gaat) en een ontwikkelingsgesprek (extra aandacht voor veranderingen die bij het kind worden opgemerkt). U weet dus exact wat er speelt!