Elk kind een boek cadeau – Zuidoost leest!

IMG_6172

Leesplezier voor kinderen en ouders.

Taal is de sleutel tot een succesvolle schoolcarrière en tot maatschappelijke participatie. Dat geldt voor kinderen en voor hun ouders en verzorgers. Woordenschat en lezen zijn belangrijk voor plezier en succes op school.

Het komende jaar gaat Sam & Kids nog meer aandacht besteden aan lezen en het vergroten van de woordenschat. Ouders en verzorgers betrekken we, want meer praten, spelen en lezen helpt hun kinderen.

We richten ons daarbij op leesplezier en het stimuleren van leeshonger van de kinderen.

De ouders en verzorgers van de peutergroepen hebben een flyer met informatie over de boeken ontvangen om samen met hun kind een boek te kiezen.

Voor eind december 2021 ontvangen alle peuters het gekozen boek.